Держпослуги стають автоматичними

Васильківська міська територіальна громада, 12 серпня 2022

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі (Постанова № 868 від 05.08.2022). Це дозволить швидше впроваджувати держпослуги без участі чиновника, з використанням засобів Порталу Дія.

Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються особам, які пройшли ідентифікацію та автентифікацію на Порталі через кваліфікований електронний підпис, печатку та інші засоби ідентифікації.

Звернутися може будь-хто. В окремих випадках нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, можуть бути визначені додаткові вимоги до заявників, які є суб’єктами звернення.

Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються заявниками за допомогою засобів Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заявах (зверненнях, запитах), несуть заявники.

Після завершення формування та подання заява (звернення, запит) блокуються для редагування та передаються до подальшого опрацювання технічного адміністратора Порталу Дія, потім здійснюється перевірка відомостей на відповідність.

За результатами перевірки система надає повідомлення про можливість чи неможливість надання такої електронної публічної послуги в автоматичному режимі, про що інформується заявник.

Результати опрацювання надсилаються до Порталу Дія для забезпечення доступу заявників до відповіді на надані заяви (звернення, запити).