Автоматизований інформаційний комплекс забезпечить цифрову взаємодію в системі освіти

Lexinform, вересень 2022

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту» (законопроект № 7396).

Відповідно до Закону з метою забезпечення належної цифрової взаємодії в системі освіти між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, закладами та установами освіти, їхніми структурними підрозділами, учасниками освітнього процесу та іншими юридичними і фізичними особами в Україні функціонуватиме Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту.

АІКОМ є державною інтегрованою інформаційною системою, завданнями якої є:

1) збирання, накопичення, оброблення, захист інформації у сфері освіти, надання їй офіційного визнання (у разі створення, зберігання та використання в АІКОМ інформації у сфері освіти);

2) поєднання електронних інформаційних ресурсів та/або публічних електронних реєстрів у сфері освіти, забезпечення їх внутрішньої та зовнішньої інформаційної взаємодії, зокрема у тому числі з питань розподілу та перерозподілу міжбюджетних трансфертів з державного місцевим бюджетам, замовлення підручників, документів про освіту, щодо професійного розвитку працівників закладів та установ освіти, зарахування, відрахування, переведення здобувачів освіти, організації освітнього процесу тощо;

3) забезпечення ведення в електронній формі ділової документації та подання звітності закладами освіти, здійснення обліку дітей дошкільного та шкільного віку (у тому числі, дітей не охоплених навчанням), учасників освітнього процесу та суб’єктів освітньої діяльності;

4) взаємодія з питань отримання, передачі, запису, верифікації та обробки інформації у сфері освіти з інформаційними системами Єдиного державного демографічного реєстру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, Електронної системи охорони здоров’я, Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, Реєстрів територіальних громад, інформаційно-виробничої системи інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти та з іншими автоматизованими системами та інформаційними ресурсами держателя АІКОМ та інших юридичних осіб в обсязі та у випадках, визначених законом;

5) інші завдання, визначені законодавством.

Верховна Рада України, 22 серпня 2022

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування інтегрованих інформаційних систем у сфері освіти», яким передбачається можливість онлайн-доступу до документів про освіту.

Законом викладено у новій редакції ст. 74 Закону «Про освіту» та передбачено, що Єдина державна електронна база містить: Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, реєстр здобувачів освіти, реєстр документів про освіту, Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, Реєстр студентських (учнівських) квитків, Реєстр педагогічних, науково-педагогічних працівників, Реєстр сертифікатів педагогічних працівників.

При цьому інформація, що міститься в Електронній базі, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритою, у тому числі у форматі відкритих даних, та з урахуванням потреб осіб з порушенням зору. Особа має повний безоплатний доступ до всіх відомостей про себе, що містяться в Електронній базі. Держателем бази є Міністерство юстиції.

Передбачається також, що відомості стосовно фізичних осіб, які містяться в базі, можуть бути використані Міністерством фінансів під час здійснення верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів таких виплат.

Також документ надає можливість самостійно чи через законних представників реєструватися на державних інформаційних ресурсах та державних вебплатформах дистанційного навчання.

Як зазначається у пояснювальній записці, у зв’язку із збройною агресією проти українського народу, активними бойовими діями Україна зазнала масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції громадян України з непоодинокими випадками термінової евакуації з місць проживання, яка супроводжувалась втратою документів, вимушеною зміною місць навчання, втратою інформації щодо освітнього поступу здобувачів освіти всіх рівнів. Виходячи з зазначеного, екстремально гострою необхідністю стала цифровізація освіти, розширення можливостей дистанційного навчання, запровадження електронного діловодства в закладах освіти, цифрових документів про освіту тощо.

Реалізація поставленої мети, на думку авторів законопроєкту, можлива лише через запровадження системного комплексного підходу шляхом розширення можливостей державної інформаційної системи – програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».