Євроінтеграційні зміни до закону про акціонерні товариства

https://biz.ligazakon.net/, 28 липня 2022

Рада ухвалила Закон про акціонерні товариства який визначає порядок створення, діяльності, припинення та виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

Закону запроваджує механізм проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування, а також приводить низку норм у відповідність до законодавства ЄС та надає можливість запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством.

За однорівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів. Функції контролю та управління діяльністю акціонерного товариства виконує єдиний колегіальний орган - рада директорів.

У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів може формуватися одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

За дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, та інших керівників.

Акціонерне товариство може бути створено однією особою чи мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою всіх акцій товариства.

Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.

Відзначимо, проект було прийнято у першому читанні ще два роки тому, після чого до тесту було внесено низку змін. З остаточною редакцією ухваленого Закону можна буде ознайомитися після офіційного оприлюднення.

Закон має набути чинності 1 січня 2023 року.