НБУ визначив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг

Національний банк України, 7 жовтня 2022

Національний банк України визначив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг (далі – Авторизаційні умови). Авторизаційні умови розроблено на заміну Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80. Водночас Національним банком передбачено перехідні положення для діючих учасників платіжного ринку, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Це сприятиме створенню умов правової визначеності як для діючих учасників платіжного ринку, так і для нових гравців. Авторизаційними умовами регулятор визначив, зокрема:

умови та порядок видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг шляхом включення відомостей про особу до Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр);

особливості видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг малим платіжним установам, іншим фінансовим установам та операторам поштового зв’язку;

умови та порядок акредитації філій іноземних платіжних установ та філій іноземних установ електронних грошей;

умови та порядок реєстрації банків, органів державної влади, органів місцевого самоврядування як надавачів фінансової платіжної послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців;

умови та порядок реєстрації надавачів обмежених платіжних послуг;

умови та порядок розширення переліку видів фінансових платіжних послуг, зазначених у ліцензії, та припинення надання окремого виду (видів) фінансових платіжних послуг, зазначеного (зазначених) у ліцензії, та внесення відповідних відомостей до Реєстру;

порядок повідомлення про зміни в документах, що подавалися до Національного банку з метою проходження процедури авторизації діяльності;

порядок повідомлення Національного банку надавачем фінансових платіжних послуг про залучення технологічного оператора платіжних послуг, третьої особи до виконання важливої операційної функції та про істотні зміни в умовах такого залучення;

порядок припинення авторизації діяльності надавача фінансових платіжних послуг та надавача обмежених платіжних послуг.

Відповідні норми містяться в постанові Правління Національного банку України від 07 жовтня 2022 року № 217 “Про затвердження Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг”, що набирає чинності 9 жовтня 2022 року.