Страхування відповідальності замість пожежних перевірок

Дебет-Кредит, 26 жовтня 2022

28 жовтня опубліковано, а 29 жовтня набрав чинності Закон №2655-IX про заміну перевірок з пожежної безпеки страхуванням (законопроєкт №3361). Але ця новація стосується підприємств із середнім та/або незначним ступенем ризику.

26 жовтня В. Зеленський підписав Закон від 06.10.2022 р. №2655-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності" (раніше законопроєкт №3361).

Закон набере чинності 29 жовтня 2022 року (з дня, наступного за днем опублікування в "Голосі України" від 28.10.2022 р. №220).

Загалом метою внесення змін є:

упорядкування процедури проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо техногенної та пожежної безпеки;

зменшення адміністративного тиску на суб’єкти господарювання шляхом скасування обов'язкових перевірок в разі наявності полісу страхування відповідальності перед третіми особами за шкоду, що може бути нанесена при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки;

забезпечення гарантій щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно життю, здоров’ю, майну третіх осіб та навколишньому природному середовищу внаслідок небезпечної події на територіях, об’єктах нерухомості та/або об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

удосконалення механізму координації між відповідними органами нагляду, господарюючими суб'єктами та установами, що забезпечують надання фінансових послуг;

удосконалення процедури правового, організаційного та фінансового реагування на наслідки подій, що відбулись в результаті техногенних аварій та пожеж, зокрема щодо взаємодії із постраждалими;

гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Закон передбачає, що у разі наявності у суб'єкта господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності, об’єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру) діючого договору добровільного страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю, майну третіх осіб та навколишньому природньому середовищу внаслідок небезпечної події, що може виникнути на території та/або об’єктах нерухомості (далі — договір страхування відповідальності), періодичність проведення планових перевірок таких суб'єктів збільшується на строк дії договору страхування відповідальності, але не більше:

6 років поспіль — для суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику

10 років поспіль — для суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику.

Крім того, передбачені норми щодо інформування про укладання договору та щодо вимог до такого договору. Зокрема, страховик та суб’єкт господарювання подають інформацію про укладення договору страхування відповідальності суб’єкта господарювання центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Договір страхування відповідальності укладається відповідно до заяви суб’єкта господарювання на підставі акта оцінки території та/або об’єкта нерухомості на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки. В зазначеному акті визначається розмір орієнтовних збитків, які можуть виникнути в разі небезпечної події, що є підставою для визначення мінімальної страхової суми. У разі дострокового припинення дії договору страхування відповідальності страховик протягом десяти робочих днів з дня припинення дії договору письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Якщо коротко, то за словами Железняка, механізм дуже простий:

отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки);

отримуєш з цим аудитом страхування;

повідомляєш ДСНС про наявність страхування;

на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.