Закон про порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки

19 листопада 2022, Liga.Zakon

Серед іншого Законом врегульовано питання функціонування Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.

Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки - це єдина інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує створення, перегляд, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері стратегічної екологічної оцінки.

До Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки вносяться:

заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення;

проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення зазначених документів;

зауваження і пропозиції громадськості, довідка про громадське обговорення;

зауваження і пропозиції органів виконавчої влади, довідка про консультації;

затверджений документ державного планування (крім інформації, яка відповідно до закону становить державну таємницю або належить до інформації з обмеженим доступом) та рішення про його затвердження;

інформація щодо транскордонних консультацій (у разі їх проведення);

результати моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, інформація про не передбачені звітом про стратегічну екологічну оцінку негативні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (у разі їх виявлення), та про заходи, вжиті для їх усунення;

рекомендації щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, та рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки таких змін.

Інформація, внесена до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, є публічною та відкритою. Вільний доступ до неї забезпечується через мережу Інтернет.

Також Законом передбачено відповідальність у сфері стратегічної екологічної оцінки.

Закон опубліковано в газеті "Голос України" від 19.11.2022 N 236 та набирає чинності через 6 місяців з дня опублікування, а саме з 19 травня 2023 року, крім положень щодо відповідальності у сфері стратегічної екологічної оцінки, які набрали чинності з дня опублікування Закону, а саме 19 листопада 2022 року.