Євроінтеграційний закон, який спрощує процес реєстрації сортів рослин

Інформаційне управління ВРУ, 30 серпня 2022

30 серпня 2022 року відбулось засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, на якому Комітет рекомендував Верховній Раді України прийняти в цілому як Закон законопроект про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал».

За результатами розгляду питання порядку денного Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал», (реєстр. № 3680-д) прийняти у другому читанні в цілому як Закон.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується:

1. Запровадити принцип дерегуляції процесу державної реєстрації сортів рослин відповідно до норм міжнародного законодавства і практики їх реалізації, а саме оптимізовано кількість реєстраційних процедур:

а) вилучено у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» процедуру формальної експертизи, шляхом запровадження процедури розгляду заявки Компетентним органом строком до 20 днів;

б) спрощено процедуру експертизи назви сорту та її ухвалення, з встановленням строку до 20 днів, шляхом виключення даної процедури з процесу дій експертного закладу кваліфікаційної експертизи, запровадженням її перевірки та ухваленням Компетентним органом під час розгляду заявки;

в) спрощено процедуру встановлення дати подання заявки, з відповідним визнанням її датою встановлення пріоритету по заявці сорту із зазначенням у документі Компетентного органу - повідомленні про завершення розгляду заявки;

2. Привести термінологію у відповідність до міжнародних та техніко-юридичних вимог, у тому числі заміною формулювання виду права – з діючої норми - «майнове право інтелектуальної власності поширення сорту» на запропоновану редакцію - «право на поширення сорту»;

3. Привести у відповідність повноваження Компетентного органу згідно покладених Законом повноважень;

4. Уточнити вимоги до експертного закладу та порядок їх уповноваження на виконання функцій у сфері охорони прав на сорти рослин;

5. Запровадити чіткі відмінності: Реєстру заявок, Реєстру патентів, Реєстру сортів рослин в Україні, порядок опублікування їх відомостей;

6. Запровадити норму щодо можливості електронного документообігу і ведення реєстрів у єдиній автоматизованій базі даних;

7. Уточнити вимоги щодо спрощення ввезення в Україну зразків для дослідних, селекційних цілей тощо.

Законопроектом пропонується імплементувати положення ряду актів ЄС, а саме:

1) Директиву Ради 2002/55/ЄС від 13 червня 2002 року щодо розміщення на ринку рослинного насіння

2) Регламент Ради 2100/94 від 27 липня 1994 року щодо прав на сорти рослин у Співтоваристві

3) Регламент 2506/95 від 25 жовтня 1995 року, який вносить зміни до Регламенту 2100/94 щодо прав на сорти рослин у Співтоваристві

4) Регламент Комісії 874/2009 від 17 вересня 2009 року, який впроваджує імплементаційні правила по застосуванню Регламенту Ради 2100/94 щодо процедур Офісу сортів рослин Співтовариства

5) Директиву Ради 66/402/ЄЕС 14 червня 1966 року щодо розміщення на ринку насіння зерна.

Також, з метою приведення у відповідність із запропонованими положеннями законопроекту, вносяться зміни до Цивільного кодексу України стосовно майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин.