Кабмін створив Український молодіжний фонд

2 березня 2023, Судово-юридична газета

Урядовці ухвалили рішення про створення Українського молодіжного фонду, що буде фінансувати реалізацію молодіжних проєктів.

Кабінет міністрів створив Український молодіжний фонд. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №182.

Згаданим документом передбачається створення Українського молодіжного фонду та встановлюється, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи скасування:

Український молодіжний фонд надає бюджетні гранти за рахунок коштів проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. За рахунок коштів державного бюджету забезпечується лише утримання дирекції Українського молодіжного фонду.

Бюджетні гранти надаються Фондом за такими напрямами:

залучення молоді до волонтерської діяльності для наближення перемоги та відновленні країни у післявоєнний період(Основною вимогою для отримання бюджетного гранту за цим напрямом є залучення не менше 70 відсотків молодих людей від загальної кількості учасників, визначених у проекті, поданому на конкурсний відбір, до суспільно-корисних робіт, відбудови громад, у тому числі молодіжних центрів та соціальної інфраструктури, інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового перебування тощо);

підвищення рівня компетентностей молоді шляхом неформальної освіти. Податися на грант за цим напрямком можуть: - громадські об’єднання, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за шість місяців до отримання бюджетного гранту, є неприбутковими організаціями, а також мають не менше шести місяців досвіду провадження діяльності для продовження освіти протягом усього життя з метою отримання додаткових знань і навичок;

- заклади освіти та комунальні установи, які працюють з молоддю поза їх основною діяльністю та мають не менше двох років досвіду провадження діяльності для продовження освіти протягом усього життя з метою отримання додаткових знань і навичок;

- інші юридичні особи, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства та мають не менше двох років досвіду провадження діяльності для продовження освіти протягом усього життя з метою отримання додаткових знань і навичок;

підвищення рівня економічної самостійності молоді. На грант за цим напрямком можуть податися молоді люди віком до 35 років: ФОПи, які виконують молодіжну роботу та мають у своєму складі щонайменше 30% працівників віком до 35 років; юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, що виконують молодіжну роботу, зареєстровані відповідно до вимог законодавства та мають у своєму складі не менше 30 відсотків працівників віком до 35 років (крім громадських об’єднань та закладів освіти)

Бюджетні гранти надаються Фондом з урахуванням результатів конкурсного відбору, який проводиться щороку.

Фонд очолює директор. Директор Фонду обирається наглядовою радою за результатами публічного та прозорого конкурсу протягом місяця з дня обрання голови наглядової ради. Члени наглядової ради обираються на конкурсній основі.