Актуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах

3 квіт. 2023, НБУ

Національний банк України з урахуванням оновлених норм законодавства Європейського Союзу та вимог Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" актуалізував підходи до управління ризиками в банках і банківських групах, а також щодо визначення мінімального розміру ринкового ризику. Змінами передбачено:

відокремлення в архітектурі операційного ризику ризиків інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки (з виокремленням у його складі кіберризику), а також запровадження визначення цих ризиків;

уточнення загальних підходів до управління ризиками інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної безпеки з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують питання функціонування інформаційних систем та інформаційної безпеки в банках;

удосконалення вимог до управління ринковим ризиком, зокрема:

створення "трейдинг-деск" для управління інструментами торгової книги;

уточнення критеріїв віднесення інструментів до торгової та банківської книг;

запровадження вимоги щодо визначення заходів, пов’язаних із припиненням дії індикаторів грошового та валютного ринків;

включення до управлінської звітності про ризики інформації про відкриті провадження у справах за участю банку або його керівника чи власника істотної участі;

можливість організації системи управління ризиками в банківській групі без урахування учасників, показники яких можуть не враховуватися в консолідованій звітності групи.

Кінцевий термін доопрацювання внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів щодо управління ризиками з урахуванням цих змін установлено 01 жовтня 2023 року. Крім того, уточнено терміни запровадження банками розрахунку мінімального розміру ринкового ризику, зокрема:

розроблення внутрішньобанківських положень щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику банки мають забезпечити до 01 жовтня 2023 року;

здійснення тестових розрахунків та надання інформації про його результати Національному банку – упродовж листопада-грудня 2023 року;

розрахунок мінімального розміру ринкового ризику згідно з оновленими вимогами – починаючи з 29 грудня 2023 року (станом на 01.01.2024).

Зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах та Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику затверджені постановою Правління НБУ від 30 березня 2023 року № 40. Документ набирає чинності з 4 квітня 2023 року.