Затверджено порядок припинення державних підприємств за рішенням Фонду держмайна

Верховна Рада України, 2 травня 2023

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон про особливості припинення за рішенням власника державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, яким, серед іншого розблоковується продаж арештованого майна держпідприємств.

Законом встановлюються особливості припинення юридичних осіб, які відносяться до державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Визначається, що суб’єкт управління може прийняти рішення про припинення державного підприємства, відносно якого не прийнято рішення про приватизацію та щодо якого не відкрито провадження у справі про банкрутство, та яке відповідає хоча б одній із таких підстав:

1) не подавало річну та проміжну фінансову звітність суб'єкту управління;

2) не подавало річну та проміжну фінансову звітність до органу, до сфери управління якого належало таке державне підприємство;

3) не проведена відповідно до законодавства інвентаризація об'єктів державної власності, балансоутримувачем яких є таке державне підприємство;

4) запис про майно, щодо якого державне підприємство є балансоутримувачем, відсутній в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності;

5) не здійснює діяльність за основним видом економічної діяльності;

6) діяльність не відповідає меті створення такого підприємства, що зазначена в рішенні про його утворення або статуті (положенні);

7) основні засоби для здійснення основного виду господарської діяльності непридатні або відсутні;

8) статут не відповідає вимогам законодавства;

9) наявність запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про недійсність свідоцтва про державну реєстрацію такого підприємства.

Рішення про припинення діяльності держпідприємства ухвалюється шляхом видачі наказу.

Згідно з законом процедура припинення триває шість місяців, однак вона може бути продовжена. Керуючий припиненням забезпечує подання документів до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення об’єкта припинення(підприємства, що припиняє діяльність).

Кредитори можуть пред’являти свої вимоги до підприємства, яке розпочало процедуру припинення протягом 2 місяців з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису стосовно припинення

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого частиною першою цієї статті, задовольняються з майна об’єкта припинення, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

В разі якщо у підприємства недостатньо коштів для задоволення вимог кредиторів керуючий припиненням підприємства задовольняє вимоги за рахунок продажу майна підприємства та ініціює процедуру банкрутства. Продаж майна відбувається на електронних аукціонах.

Крім цього як зазначається у пояснювальній записці, підприємств (без активів) існує достатня кількість, разом з тим відсутня можливість для органу управління фінансувати зазначені витрати за рахунок коштів, що виявлені на інших підприємствах. Закон врегульовує зазначене питання, обмежуючи коло перерозподілу фінансових ресурсів в межах об’єктів ліквідації.

Також передбачається можливість продажу арештованого державного майна держпідприємства у випадку, якщо його ринкова вартість більше ніж на 20% перевищує загальний розмір всієї кредиторської заборгованості підприємства. У такому випадку майно боржника може бути реалізоване єдиним лотом у процедурі ліквідації на електронних торгах, після чого буде погашена вся кредиторська заборгованість разом з виконавчим збором та з компенсацією інших витрат у процедурі припинення.

При цьому зазначений закон не поширюється на держпідприємства, управління якими регулюється окремими законами