Державна атестація наукових установ та закладів вищої освіти щодо наукової діяльності буде здійснюватися у встановленому порядку

Кабінет міністрів України, 28 квітня 2023

Сьогодні, 28 червня 2023 року, на черговому засіданні Уряду внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ», та визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

Зокрема зміни передбачають:

уточнення редакції низки положень порядку з метою поширення його дії на заклади вищої освіти;

визначення, що особливості проведення державної атестації вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, наукових установ, що належать до сфери управління Міноборони, Мін’юсту, Адміністрації Держприкордонслужби, МВС, ДСНС, Національної поліції, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, з урахуванням положень порядку встановлюються нормативно-правовими актами державного органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, іншого державного органу, до сфери управління якого належать такі установи та заклади, погодженими з МОН;

запровадження терміну «науковий напрям»;

визначення строку проведення державної атестації для новоутворених та реорганізованих наукових установ та закладів вищої освіти;

передбачення можливості для підвищення якості проведення експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи/закладу вищої освіти залучати іноземних експертів, крім експертів, які представляють державу-агресора;

передбачення положення щодо уникнення конфлікту інтересів під час проведення державної атестації;

надання права науковій установі/закладу вищої освіти, яка/який за результатами державної атестації віднесено до групи Б або В, з метою поліпшення атестаційної оцінки проходити наступну державну атестацію через один рік з дати затвердження МОН результатів попередньої державної атестації;

запровадження нового розподілу наукових установ/закладів вищої освіти за результатами оцінювання ефективності їхньої наукової (науково-технічної) діяльності.

Крім того, акт визначає окремі «перехідні» положення, а саме:

наукова установа, яка пройшла державну атестацію та за її результатами віднесена до класифікаційної групи І, ІІ, ІІІ або IV до набрання чинності цією постановою, вважається такою, що пройшла державну атестацію до кінця строку, визначеного для відповідної класифікаційної групи;

заклад вищої освіти, який пройшов державну атестацію за науковим напрямом та за результатами віднесений до кваліфікаційної групи А, Б або В за відповідним напрямом до набрання чинності цією постановою, вважається таким, що пройшов за ним державну атестацію до кінця строку, визначеного для відповідної кваліфікаційної групи.

Із прийняттям цієї постанови, яка набирає чинності з 1 липня 2023 року, державна атестація проводитиметься відповідно до загального порядку з урахуванням строків чинної державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти.

Реалізація порядку сприятиме:

розв'язанню проблеми, що існує сьогодні, щодо формування прозорої та об’єктивної системи державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти;

встановленню єдиних вимог до наукових установ та закладів вищої освіти будь-якої форми власності та підпорядкування під час проведення державної атестації, оптимізації людських, матеріальних та часових витрат.

Державна атестація проводиться з метою визначення ефективності провадження наукової і науково-технічної діяльності науковими установами та закладами вищої освіти. Це є обов’язковим для наукових установ і закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності, а також для наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі. Для наукових установ і закладів вищої освіти інших форм власності державна атестація проводиться за ініціативою таких установ і закладів.