Порядок здійснення публічного моніторингу земельних відносин

Кабінет міністрів України, 12 травня 2023

15 травня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 року №474 «Про публічний моніторинг земельних відносин», якою затверджено порядок здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку земель у його складі (далі – Порядок). Постанова прийнята на виконання частини третьої статті 25 Закону України «Про оцінку землі», де передбачено, що публічний моніторинг земельних відносин та моніторинг ринку земель у його складі здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок визначає механізм здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку земель у його складі шляхом систематичного збору, збереження, узагальнення та оприлюднення інформації про стан земельних відносин, яка надходить у порядку електронної інформаційної взаємодії автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин з інформаційними системами суб’єктів інформаційної взаємодії (далі — електронна інформаційна взаємодія), а також доступ користувачів до результатів моніторингу.

Суб’єктами інформаційної взаємодії публічного моніторингу земельних відносин є Держгеокадастр, Мін’юст, Держстат, Державна судова адміністрація, Державна податкова служба, Держводагентство, Держрибагентство; Держлісагентство, Мінінфраструктури, відповідні адміністратори інформаційних систем.

Об’єктами публічного моніторингу земельних відносин є дані, необхідні для здійснення публічного моніторингу земельних відносин, що передаються до автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин у порядку електронної інформаційної взаємодії. Об’єктами публічного моніторингу земельних відносин також можуть бути набори даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835.

Порядком визначено базовий перелік даних, необхідних для здійснення публічного моніторингу земельних відносин та моніторингу ринку земель у його складі, які передаються до автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин у порядку електронної інформаційної взаємодії (додаток до Порядку). Такими даними є дані Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру судових рішень, інформаційно-комунікаційна система ДПС, Містобудівного кадастру та інших. Зокрема зазначається кадастровий номер, форма власності земельної ділянки, код цільового призначення, площа, ціна (вартість) земельної ділянки або речових прав на неї, вид обтяження, відомості щодо судових справ, відомості щодо нарахованих та сплачених податків, плати за землю, відомості щодо стану розроблення та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні, тощо.

Власником автоматизованої системи публічного моніторингу земельних відносин та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є держава в особі Держгеокадастру, адміністратором - державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Держгеокадастру.

Результати публічного моніторингу земельних відносин щомісяця оприлюднюватимуться на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті Держгеокадастру. Доступ до результатів публічного моніторингу земельних відносин відкритий для усіх.

Водночас зазначеною постановою визначено такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 639 «Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Оскільки на сьогодні в Україні відсутня єдина система спостереження та узагальнення інформації про володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та про доходи, пов’язані із землекористуванням, що унеможливлює існування прозорості земельних відносин та доступності інформації про їх стан і розвиток, то запровадження та функціонування такої системи у формі моніторингу, передбаченоve Порядком, забезпечить:

доступність інформації про стан та розвиток земельних відносин та про доходи, пов’язані із землекористуванням;

постійне спостереження за станом та розвитком земельних відносин, здійснення їх аналізу, динаміки змін показників та її прогнозування;

підвищення якості надання послуг у сфері земельних відносин;

підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівнях;

контроль за дотриманням правового режиму використання земельних ресурсів;

прозорe функціонуванню ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

здійснення громадського контролю у цій сфері;

підвищення рівня інвестиційної привабливості та покращення бізнес-клімату в Україні.

З допомогою даних автоматизованої системи моніторингу земельних відносин органи місцевого самоврядування можуть здійснювати облік та відстежування стану земельних відносин, збирати інформацію про структуру землекористування і землеволодіння, трансформацію угідь, стан та якість ґрунтів, тощо. Також на підставі даних моніторингу земельних відносин органи місцевого самоврядування зможуть більш ефективно забезпечувати дотримання правового режиму використання земельних ділянок та за необхідності вносити відповідні зміни для ефективного і раціонального використання земельних ресурсів.

У зв’язку з тим, що інформація про користування і розпорядження земельними ділянками та про доходи, пов’язані із землекористуванням, стане відкритою та доступною, це, в свою чергу, дозволить органам місцевого самоврядування підвищити якість управління земельними ресурсами, а також інвестиційну привабливість території відповідної територіальної громади.