Закон про цифровий контент і цифрові послуги

Укрінформ, 30 серпня 2023

Метою закону є об’єктивно зумовлена необхідність моделювання правового регулювання цивільно-правових відносин між виконавцем та споживачем з приводу надання на підставі договору цифрового контенту та (або) цифрової послуги, а також законодавчого встановлення дієвого правового інструментарію захисту прав споживачів, яким надається цифровий контент та (або) цифрова послуга.

Законом визначено сферу цивільних правовідносин, на які поширюються його положення, виокремлено суб’єктивні та об’єктивні критерії відповідності цифрового контенту та (або) цифрової послуги умовам укладеного договору, встановлено правові наслідки ненадання цифрового контенту та (або) цифрової послуги за договором, а також невідповідності наданого цифрового контенту та (або) цифрової послуги вимогам, визначено підстави і правові наслідки відмови від договору, за яким надається цифровий контент та (або) цифрова послуга.

За порушення вимог закону до суб’єктів господарювання застосовуються санкції у вигляді штрафу.

У разі порушення прав споживачів, що пов’язано з наданням цифрового контенту та/або цифрової послуги, — у десятикратному розмірі вартості цифрового контенту та/або цифрової послуги, виходячи з цін, що діяли на час придбання такого цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас у разі порушення прав споживачів, що пов’язано з відповідністю цифрового контенту та/або цифрової послуги, — у розмірі 300 відсотків вартості наданих цифрового контенту та/або цифрової послуги з порушенням вимог цього закону щодо відповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги, але не менше 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі, якщо відповідно до закону суб’єкт господарювання не веде обов’язковий облік доходів і витрат або якщо цифровий контент та/або цифрова послуга були надані в обмін на персональні дані споживача — у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Очікується, що закон сприятиме ефективному здійсненню та захисту прав споживачів, яким за договором надається цифровий контент та (або) цифрова послуга, а також визначенню чітких тенденцій до формування результативного ринку.