Закон, який врегульовує діяльність відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави

Верховна Рада України, 30 серпня 2023

Проєктом Закону передбачений комплексний підхід до врегулювання усіх аспектів правовідносин (цивільно-правових, трудових, фінансових), що пов’язані зі створенням та припиненням відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

Також ним враховуються вимоги Директиви (ЄС) 2017/1132 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, що стосуються деяких аспектів корпоративного права (Кодифікація), зокрема, щодо правил розкриття інформації, які застосовуються до філій компаній з інших держав-членів.

Законопроектом врегульовуються питання реєстрації, безпосередньої діяльності та припинення відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави.

Філії та представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законом (за тими ж правилами, що і державна реєстрація українських юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи). Припинення здійснюється шляхом ліквідації.

Дані про створення та припинення вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Утворення філії та представництва юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства держави, що визнана відповідно до закону державою-агресором або державою-окупантом, забороняється.

Встановлюється плата 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – за державну реєстрацію відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової чи благодійної організації) та 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін.