Закон про телемедицину

Укрінформ, 4 вересня 2023

Закон передбачає внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» та Закону «Про екстрену медичну допомогу» з метою запровадження комплексного та системного підходу до формування та реалізації державної політики в частині розвитку телемедицини для збереження та зміцнення здоров’я нації шляхом підвищення якості й доступності медичних послуг, розширення можливостей для пацієнтів, підвищення ефективності управління та використання ресурсів охорони здоров’я.

У редакції законопроєкту до другого читання було уточнено та уніфіковано термінологію, зокрема, надано визначення понять «теледіагностика та консультування», «телеметрія», «цифрова компетенція працівників у сфері охорони здоров'я», що сприятиме правовій визначеності та однозначному правозастосуванню цих понять.

Очікується, що від реалізації закону буде розв’язано проблеми, пов’язані зі стратегічним підходом до розвитку телемедицини в Україні. Зокрема, посилиться спроможність держави у забезпеченні порятунку життя і надання медичної допомоги та підвищиться спроможність системи охорони здоров’я України до надання необхідної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій та воєнних загроз.

Водночас передбачається, що оптимізуються витрати на охорону здоров’я шляхом кращого використання наявних технічних, кадрових та фінансових ресурсів, ефективного надання медичної допомоги та зменшення кількості ускладнень, що призводять до необхідності більш високовартісного лікування. А також підвищиться якість, безпечність, зручність та доступність медичних послуг для населення України, особливо для пацієнтів, які перебувають у скрутних умовах і не мають можливості звернутися особисто до медичного закладу, недостатньо охоплених і вразливих груп пацієнтів.