Закон про державні резерви

Мінекономіки, 12 вересня 2023

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про державні резерви», який є одним з ключових для реалізації реформи держрезерву. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

«Підписання Президентом України Закону України «Про державні резерви» знаменує завершення важливого етапу реформи держрезерву, розпочатої зі схвалення Урядом Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Попереду на нас чекає не менш важлива та ґрунтовна робота. Для впровадження положень нового закону та реформи в цілому маємо розробити понад 20 підзаконних нормативно-правових актів. Крім того, потрібно здійснити всі заходи з ліквідації Держрезерву та створити новий центральний орган виконавчої влади, який буде реалізовувати політику держави у сфері держрезервів. Запустити електронний реєстр державних резервів та інститут резервування матцінностей державного матеріального резерву. Та зробити багато інших кроків для створення фактично нової, сучасної та ефективної системи держрезерву», - розповіла Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Закон України «Про державні резерви», розроблений Міністерством економіки України, Верховна Рада України ухвалила 9 серпня 2023 року.

Ключові зміни, що запроваджуються реформою:

Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей.

Чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.

Запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.

Впроваджуються механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.

Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву - виключно на електронному аукціоні, який проводиться в електронній торговій системі.

Запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження і т. ін.