Студенти-медики зможуть поновитися та перескласти Єдиний державний кваліфікаційний іспит

Lexinform, 10 жовтня 2023

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 13 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» від 10 жовтня 2023 р. № 1065.

Змінами до п. 13 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 334, встановлено, що у разі неуспішного складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту здобувач має право повторно скласти іспит не більше одного разу. Строк, до якого здобувачі можуть повторно скласти кваліфікаційний іспит, визначається МОЗ.

У разі повторного неуспішного складання будь-якого з компонентів кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план, та відраховується відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про вищу освіту».

Така особа може бути поновлена на навчання за відповідним ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів та однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом вищої освіти.

Повторне навчання здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.