Національна служба здоров’я аналізуватиме спроможність надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій

Медична справа, 2 листопада 2023

НСЗУ посилює контроль за дотриманням договорів

НСЗУ проводитиме автоматичний і фактичний моніторинг роботи законтрактованих надавачів медполуг. Автоматичний моніторинг охоплює аналіз масиву даних та оцінювання подальших ризиків.

Фактичний моніторинг передбачає документальну перевірку та/або візит безпосередньо в медзаклад. Такий моніторинг може бути як плановим, так і позаплановим.

Своєю чергою, медзаклади матимуть можливість оскаржити результати моніторингу за визначеною процедурою.

Lexinform, 17 жовтня 2023

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410» від 10 листопада 2021 р. № 1168.

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, доповнено новим розділом, згідно з яким з метою забезпечення належної підготовки до укладення договорів, оцінки можливостей суб’єктів господарювання щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ за зверненням суб’єкта господарювання проводить аналіз наявного у суб’єктів господарювання медичного обладнання, персоналу, ліцензій, дозвільних документів, необхідних для надання медичних послуг, а також можливості залучення до надання медичних послуг підрядників для врахування зазначеної інформації під час розгляду заяв про укладення договору, документів, які повинні бути додані до заяви, а також під час формування договорів.

НСЗУ для проведення передбаченого вище аналізу розміщує на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про приймання звернень від суб’єктів господарювання щодо проведення відповідного аналізу. Звернення подаються за формою, на умовах та порядку, що визначені в повідомленні.

Також надавачів медичних послуг зобов’язано:

– повідомляти замовнику про заплановані реорганізацію, ліквідацію надавача, початок процедури банкрутства, строк для пред’явлення вимог кредиторами, затвердження передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу) протягом 10 календарних днів з дати настання відповідної події;

– надавати до 25 числа поточного місяця інформацію про стан розрахунків із заробітної плати за формою, встановленою замовником.