НАЗК затвердило порядок моніторингу способу життя суб'єктів декларування

jurliga.ligazakon.net, 1 листопада 2023

Документом установлено, що моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.

НАЗК здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі виявленої під час аналізу інформації про невідповідність рівня життя суб'єкта декларування.

Рішення про початок здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування приймає керівник самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі відповідної доповідної записки про наявність ознак невідповідності рівня життя суб'єкта декларування.

При здійсненні моніторингу способу життя суб'єктів декларування використовуються:

1) відомості, отримані з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відомості з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, судових рішень, які набрали законної сили, інших джерел, що можуть містити інформацію про спосіб життя суб'єкта декларування;

2) документи та/або інформація, надані суб'єктом декларування;

3) документи та/або інформація, у тому числі з обмеженим доступом, що надходять (отримані) від державних органів, органів місцевого самоврядування, нотаріусів, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, спеціалістів, експертів, громадян та їх об'єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

4) відомості із медіа, мережі Інтернет, інших джерел інформації, які стосуються конкретного суб'єкта декларування та містять фактичні дані, які можуть бути перевірені;

5) всі наявні в Національному агентстві з питань запобігання корупції відомості, у тому числі:

отримані НАЗК під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї, іншими особами;

зібрані під час здійснення контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, моніторингу способу життя суб'єкта декларування;

зібрані в результаті розгляду повідомлень викривачів, інших суб'єктів звернення;

отримані під час реалізації повноважень щодо моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також контролю за дотриманням вказаними особами обмежень щодо запобігання корупції;

6) інформація та/або документи, отримані від правоохоронних органів, у тому числі з матеріалів кримінальних проваджень, дозвіл на використання яких та посилання у документах Національного агентства з питань запобігання корупції на які надано слідчим, детективом або прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу.

У разі встановлення невідповідності рівня життя суб'єкта декларування НАЗК повідомляє про такий факт суб'єкта декларування та дає йому можливість протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.

Протягом п'яти днів з дня завершення моніторингу способу життя суб'єкта декларування Національне агентство за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або поштового чи електронного зв'язку надсилає повідомлення такому суб'єкту декларування про результати здійсненого щодо нього моніторингу способу життя.

У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, НАЗК складає протокол про таке правопорушення відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, який направляється до суду.

У разі виявлення на будь-якій стадії здійснення моніторингу способу життя суб'єкта декларування ознак іншого корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції.

У разі встановлення доказів того, що суб'єкт декларування набув необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за його дорученням чи в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу випадках, Національне агентство порушує перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках - перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.