Дія.Офіс для держслужбовців

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2023 р. № 1317, якою визначено механізм використання функціональних можливостей, призначених для задоволення потреб в автоматизації та цифровізації процесів, пов’язаних із виконанням посадових обов’язків, та обміну інформацією між посадовими особами та працівниками державних органів, як розділу «Дія.Офіс» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Розділ «Дія.Офіс» є доступним для посадових осіб, державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу».

Розділ «Дія.Офіс» забезпечує:

1) відображення інформації про:

– Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи, на працівників яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», – найменування органу, структуру, контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

– посадових осіб – прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посада та контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) проведення опитувань між посадовими особами;

3) електронне листування;

4) можливість користування інструментами планування робочого дня і завдань.

Також затверджено Порядок формування та перевірки електронних службових посвідчень посадових осіб та працівників органів виконавчої влади і Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх електронних копій.