До складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди додали соціального працівника

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 і від 16 грудня 2022 р. № 1462» від 1 грудня 2023 р. № 1285.

Зокрема новим розділом «Організація залучення соціального працівника до роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди» Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268, унормовано, що до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних або амбулаторних умовах у реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі, входить соціальний працівник. Соціальний працівник забезпечує взаємодію реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу, до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди якого він входить, та закладів охорони здоров’я, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (відповідних військових адміністрацій), територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та інших закладів і установ з метою своєчасного забезпечення особи допоміжними засобами реабілітації, медичними виробами, інформування про потребу в розумному пристосуванні приміщення, в якому особа, яка потребує реабілітації, буде проживати після надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах.

Для забезпечення виконання основних завдань соціальний працівник організовує свою роботу із застосуванням базового методу соціальної роботи – ведення випадку за активної участі отримувача послуг без укладення договору про надання соціальних послуг.

Для цього соціальний працівник установлює контакт (знайомиться) з отримувачем послуг; здійснює оцінювання його індивідуальних потреб з визначенням сильних та слабких сторін за формою згідно з додатком; складає план ведення випадку, який є частиною індивідуального реабілітаційного плану отримувача послуг; аналізує результати виконання плану ведення випадку та коригує його (за потреби). Соціальний працівник виконує інші визначені для нього завдання.

На соціального працівника поширюються обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Реабілітаційний заклад, відділення, підрозділ залучає соціального працівника відповідно до законодавства.

У разі надання послуг особам, які перебувають у стаціонарному відділенні реабілітації, одна ставка навантаження соціального працівника становить не більше 30 таких осіб.

Крім того, на період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) допускається перевищення навантаження фахівців з реабілітації, але не більше ніж на 30 відсотків навантаження, визначеного цим Порядком.