Положення про припинення недержавних пенсійних фондів

Утека, 24.10.2023

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 09.08.2023 № 875 затвердила Положення про припинення недержавних пенсійних фондів.

Положення визначає особливості проведення процедури припинення недержавного пенсійного фонду (далі – пенсійний фонд) як юридичної особи шляхом його ліквідації або шляхом реорганізації, а саме приєднання до іншого пенсійного фонду або злиття з іншим(и) пенсійним(и) фондом(ами), послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення припинення пенсійного фонду. З

окрема, Положенням передбачено, що припинення пенсійного фонду як юридичної особи відбувається виключно в результаті його:

ліквідації;

приєднання до іншого пенсійного фонду такого ж виду (далі – пенсійний фонд – правонаступник) та передачі всіх його прав та зобов'язань до такого пенсійного фонду – правонаступника (далі – приєднання);

злиття з іншим(и) пенсійним(и) фондом(ами) такого ж виду, що також припиняється(ються) як юридична(і) особа(и) в результаті такого злиття, та передачі всіх прав та зобов'язань пенсійних фондів, що припиняються шляхом злиття, до пенсійного фонду такого ж виду, що створюється внаслідок такого злиття (пенсійного фонду – правонаступника) (далі – злиття).

Не допускається припинення пенсійного фонду шляхом його поділу або перетворення на пенсійний фонд іншого виду.

Припинення пенсійного фонду шляхом приєднання до іншого пенсійного фонду або злиття з іншим(и) пенсійним(и) фондом(ами) можливе тільки за наявності у пенсійного фонду – правонаступника діючих обслуговуючих компаній.

Порядок припинення пенсійного фонду визначається його статутом. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.