Винагорода за управління вилученим майном рф - не більше 5% чистого доходу

LexInform, 20 грудня 2023

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1307, якою визначено механізм укладення договору управління об’єктами, примусово вилученими відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», що передаються в управління суб’єктам господарювання, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать державі, які виявили намір отримати в управління такі об’єкти, шляхом укладення договору управління майном.

Згідно з затвердженим нею Порядком об’єктами управління є об’єкти, набуті у власність держави внаслідок примусового вилучення відповідно до Закону (крім коштів та корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, що перебувають у процедурі ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також державних облігацій України та державних деривативів).

Суб’єкт управління об’єктами, примусово вилученими відповідно до Закону, визначається на підставі рішення Кабінету Міністрів України, проект якого вноситься Мінекономіки за поданням Фонду державного майна.

Потенційний управитель подає суб’єкту управління об’єктами пропозицію щодо укладення договору управління майном разом з інформацією про:

1) перелік та зміст заходів, які потенційний управитель планує здійснювати з метою забезпечення ефективного управління об’єктами;

2) очікуваний розмір доходу від управління об’єктами;

3) очікуваний розмір плати (винагороди), який потенційний управитель вважає прийнятним (справедливим) за здійснення управління об’єктами;

4) фінансовий стан потенційного управителя;

5) наявність у потенційного управителя достатньої матеріально-технічної бази та обладнання, що необхідні для забезпечення ефективного управління об’єктами, а також достатньої кількості працівників, які мають необхідні знання та досвід для управління об’єктами;

6) досвід провадження потенційним управителем прибуткової економічної діяльності на конкретному ринку товарів, робіт та послуг, що визначається за видом об’єктів.

Розмір плати (винагороди) за здійснення управління об’єктами встановлюється у договорі управління майном та не повинен перевищувати 5 відсотків розміру чистого доходу, який буде отримано від управління об’єктами.

Кошти, отримані від управління об’єктами, за вирахуванням плати (винагороди) управителю та суми компенсації витрат управителя, підлягають зарахуванню до державного бюджету.