Оновлено порядок авторизації надавачів фінансових послуг

НБУ, 3 листопада, 2023 року

Метою є врегулювання порядку авторизації надавачів фінансових послуг (крім банків та надавачів фінансових платіжних послуг) та визначення умов провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

Головним нововведенням є спрощення підходу до видачі ліцензій. А саме перехід від принципу "одна ліцензія – одна фінансова послуга" до ліцензії на вид діяльності, яка включатиме одну чи кілька фінансових послуг (ліцензії на здійснення діяльності із страхування, кредитної спілки, ліцензії на діяльність фінансової компанії, ломбарду).

Серед інших ключових новацій у передбачено:

процедуру розширення та звуження обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг;

порядок залучення субординованого боргу небанківськими фінансовими установами та порядок отримання дозволу НБУ страховиками, кредитними спілками та фінансовими компаніями-гарантами на включення субординованого боргу до капіталу фінансової установи;

врегулювання питання залучення інших осіб на договірній основі для виконання окремих функцій (аутсорсингу);

встановлення вимог до системи внутрішнього контролю фінансових установ, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями.