Страховики та страхові посередники розкриватимуть інформацію про страховика та страховий продукт на власних вебсайтах

НБУ, 26 груд. 2023

Національний банк України визначив вимоги до мінімального обсягу інформації, яка надається споживачеві про страховика та страховий продукт, включаючи інформаційний документ про стандартний страховий продукт на власних вебсайтах страховиків та страхових посередників, а також форму та порядок розкриття такої інформації.

З метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися споживачеві до укладення договору страхування, страховики та страхові посередники розкриватимуть на власних вебсайтах (на окремих вебсторінках з інформацією про страховий продукт) ключову інформацію, необхідну споживачеві для ознайомлення з умовами страхового продукту, а саме:

інформацію про об’єкт страхування, страхові ризики та страхові випадки;

розміри страхової суми (включаючи ліміти відповідальності), премії та франшизи;

територію дії договору;

умови здійснення страхових виплат (включаючи винятки із страхових випадків та підстави для відмови у здійсненні страхової виплати).

порядок оподаткування страхових виплат і застосування податкових пільг та умови зменшення розмірів страхових сум (за класами страхування життя).

Крім того, страховики та страхові посередники повинні розміщувати на таких вебсторінках інформаційний документ про стандартний страховий продукт, в якому стисло викладено найважливіші умови страхового продукту. Це дасть змогу споживачеві детальніше ознайомитися з особливостями страхового продукту до укладення договору страхування та порівняти його з аналогічними страховими продуктами інших страховиків.

Також, страховики на власних вебсайтах розкриватимуть інформацію про черговість задоволення вимог, які можуть виникнути у споживачів у разі банкрутства страховика, а саме про черговість здійснення страхових виплат за договорами страхування та повернення ним частини сплаченої страхової премії. У постанові визначено, що перехідний період для страховиків і страхових посередників для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог вищезазначеного Положення становить шість місяців.