Імплементація директиви ЄС Solvency IІ щодо платоспроможності страховиків

НБУ, 17 лист. 2023

Положення розроблене з метою забезпечення реалізації вимог Закону України “Про страхування” з урахуванням принципів Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування та кращих європейських практик (Solvency IІ).Положенням передбачено два головні блоки вимог:

перший блок – про забезпечення платоспроможності, яким, зокрема, встановлюється порядок розрахунку регулятивного капіталу та прийнятного регулятивного капіталу з урахуванням обмежень до складу та структури прийнятних активів для їх розрахунку, а також порядок розрахунку капіталу платоспроможності.

другий блок вимог Положення включає вимоги до інвестиційної діяльності страховика, в тому числі до активів для покриття технічних резервів та обмеження на інвестування.

Положення набере чинності з 01 січня 2024 року та передбачатиме шестимісячний термін для приведення страховиками своєї діяльності у відповідність до нових вимог. Після цієї дати за порушення вимог щодо платоспроможності Національний банк не застосовуватиме заходи впливу до страховиків у разі виконання планів відновлення діяльності та/або фінансування.

Довідково

Директива Європейського Союзу Solvency II стосується насамперед розміру капіталу, який повинні мати страхові компанії, щоб зменшити ризик неплатоспроможності. Наступними кроками щодо посилення вимог до платоспроможності страховиків в Україні відповідно до цієї директиви будуть визначення порядку оцінки окремих категорій прийнятних активів та запровадження з 2027 року вимог до розрахунку капіталу платоспроможності й мінімального капіталу за базовим підходом для окремих категорій страховиків.