Упроваджуються нормативи ліквідності LCR та NSFR для банківських груп

НБУ, 8 січня 2024

Національний банк України запровадив пруденційні нормативи ліквідності на консолідованій основі – коефіцієнти покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк). Ці нормативи для банків запроваджені в Україні у 2018 та 2019 роках відповідно.

Упровадження нормативів LCRк та NSFRк для банківських груп є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку до стандартів Європейського Союзу.

Норматив LCRк відображає мінімально необхідний рівень ліквідності банківської групи для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію, NSFRк – мінімально необхідний рівень стабільного фінансування банківської групи на горизонті один рік.

Передбачено поетапне впровадження нових вимог:

до 01 жовтня 2024 року банки, які є відповідальними особами банківських груп, мають розробити внутрішньогрупові положення щодо розрахунку коефіцієнтів LCRк та NSFRк;

з 01 жовтня 2024 року розпочнеться піврічний тестовий період розрахунку LCRк та NSFRк, з урахуванням результатів якого розглядатиметься питання щодо скасування нормативів поточної ліквідності (Н5к) і короткострокової ліквідності (Н6к);

з 01 квітня 2025 року банківські групи мають дотримуватися нормативного значення LCRк та NSFRк у розмірі не менше ніж 100%.

Відповідні зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, а також уточнюючі зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України затверджені постановою Правління Національного банку від 05 січня 2024 року №2, яка набирає чинності з 01 квітня 2024 року.