Уряд затвердив критерії надання держдопомоги підприємцям для спортивної інфраструктури

Антимонопольний комітет України, 14 лютого 2024 року

Кабінет Міністрів України 13 лютого 2024 року прийняв постанову про затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для провадження діяльності, пов’язаної із спортивною інфраструктурою (далі – Критерії).

Критерії розроблено Антимонопольним комітетом України на основі норм вторинного законодавства ЄС, зокрема, Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17.06.2014 про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком при застосуванні статей 107 та 108 Договору про функціонування Європейського Союзу (зі змінами) та з урахуванням положень національного законодавства.

Прийняття національного законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання передбачено міжнародними зобов’язаннями України у цій сфері.

Критерії застосовуватимуся Уповноваженим органом з питань державної допомоги (тобто Комітетом) для проведення оцінки допустимості державної допомоги, яка надається суб’єктам господарювання з метою сприяння господарській діяльності, пов’язаній із спортивною інфраструктурою, та встановлюють умови, за яких державна допомога є допустимою. Так, Критеріями визначено:

мету й форми державної допомоги;

категорії отримувачів державної допомоги;

максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися суб’єктам господарювання (передбачені порядки розрахунку максимального розміру операційної та інвестиційної допомоги, що визначаються з урахуванням сукупного розміру державної допомоги та вимог бюджетного законодавства і законодавства про фізичну культуру і спорт);

сукупний розмір державної допомоги (під час визначення максимального розміру державної допомоги повинна враховуватися сума допомоги, отримана відповідним суб’єктом господарювання за всіма програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги);

витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги (операційні та інвестиційні).

Разом із цим Критерії встановлюють, що державна допомога повинна мати стимулюючий ефект, тобто дати змогу отримувачу після її отримання надавати послуги у сфері фізичної культури і спорту, які можуть бути надані ним тільки за рахунок такої допомоги, або покращити показники діяльності, яку її отримувач вже провадить у сфері фізичної культури і спорту.

Отже, Критерії запроваджують на національному рівні чітке нормативно-правове визначення правил оцінювання допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для провадження діяльності, пов’язаної із спортивною інфраструктурою, забезпечують імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та сприяють дотриманню принципу правової визначеності під час реалізації повноважень Комітету при оцінюванні допустимості відповідної державної допомоги.