Дохід організаторів азартних ігор контролюватиметься у реальному часі

Lexinform, 20.02.2024

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2024 р. № 171, якою визначено механізм функціонування, експлуатації, технічний супровід, перелік користувачів Державної системи онлайн-моніторингу та обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи, порядок взаємодії Державної системи, організаторів азартних ігор і Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Функціональними можливостями Державної системи є:

1) безперешкодна цілодобова в режимі реального часу передача та прийом даних з можливістю обробки, обліку, накопичення та зберігання інформації про кожну операцію з прийняття ставки, повернення ставки, виплату виграшу (призу), здійснену виплату, інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, форму розрахунків з гравцями та валовий дохід організатора азартних ігор;

2) контроль достовірності інформації;

3) створення цілодобового автоматизованого централізованого сховища даних, до якого надходить інформація від організаторів азартних ігор, що передається до Державної системи у неперсоналізованому вигляді, крім випадків, визначених Законом;

4) забезпечення доступу користувачів Державної системи до електронного кабінету після проходження ними процедури авторизації та автентифікації з використанням засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу та процедуру авторизації;

5) автоматизована фіксація всіх дій користувачів Державної системи (у тому числі з інформацією (даними), яка міститься в Державній системі);

6) забезпечення цілісності інформації під час її обробки, обліку, накопичення та зберігання, автентифікації походження інформації;

7) захист інформації, відомостей (даних), що обробляються в Державній системі, відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації;

8) забезпечення конфіденційності персональних даних гравців;

9) реалізація функції державного нагляду (контролю) за діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі за обігом коштів, шляхом оперативного отримання повної і достовірної інформації про діяльність організаторів азартних ігор у режимі реального часу;

10) контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

11) створення єдиного, стандартизованого інтерфейсу прикладного програмування для інтеграції із суб’єктами господарювання – організаторами азартних ігор для отримання інформації згідно із Законом;

12) ідентифікація операцій про прийняті та повернені ставки, виплачені виграші (призи), операцій з обміну коштів на ігрові замінники гривні, обміну ігрових замінників гривні на кошти, здійснені виплати та інші операції, пов’язані з організацією та проведенням азартних ігор, інформацію про які надіслано до Державної системи;

13) фіксація операцій у розрізі типу (внесення та повернення ставок, обмін коштів на ігрові замінники гривні або обмін ігрових замінників гривні на кошти, виплата виграшів), суми операції, форми здійснення розрахунків тощо;

14) ідентифікація грального закладу або веб-сайту, мобільного (програмного) додатка організатора азартних ігор;

15) контроль валового доходу організаторів азартних ігор у режимі реального часу, у тому числі контроль загального відсотка виграшу гральних автоматів;

16) взаємодія з реєстрами організаторів азартних ігор;

17) доступ організаторів азартних ігор до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

18) дистанційне відключення гральних автоматів;

19) використання засобів контролю та захисту інформації Державної системи відповідно до вимог нормативно-правових актів;

20) інші функціональні можливості Державної системи.

Державна система ведеться державною мовою та функціонує цілодобово в режимі реального часу.