Процедура перетворення бюджетних унітарних підприємств у державні товариства з обмеженою відповідальністю

12 березня 2024, Ліга.закон

12 березня набрала чинності урядова постанова від 8 березня 2024 року № 274, якою затверджено Порядок перетворення державного унітарного комерційного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків часток у статутному капіталі якого належать державі.

Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, роз'яснив, що Порядком визначено:

особливості ініціювання перетворення державного унітарного комерційного підприємства в ТОВ;

порядок утворення, організації діяльності та перелік повноважень комісії з реорганізації державного унітарного комерційного підприємства шляхом перетворення його в ТОВ;

порядок проведення інвентаризації та оцінки майна державного унітарного комерційного підприємства, стосовно якого прийнято рішення щодо перетворення в ТОВ;

механізм формування статутного капіталу ТОВ;

обмеження щодо вчинення правочинів у перехідний період до закінчення перетворення;

особливості проведення інвентаризації та оцінки майна підприємств (філій, представництв та інших відокремлених підрозділів), яке знаходиться на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих рф.

Згідно з документом засновником товариства з обмеженою відповідальністю, що утворюється шляхом перетворення підприємства, є держава в особі уповноваженого суб'єкта управління об'єктами державної власності, а саме:

Кабінету Міністрів;

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

міністерств, інших органів виконавчої влади та державних колегіальних органів;

Фонду державного майна;

органів, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;

органів, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами;

Національної академії наук.

Перетворення підприємства здійснюється за рішенням засновника про припинення підприємства в результаті реорганізації шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства.

Проведення перетворення передбачає виявлення засновником майна підприємства, яке відповідно до закону не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання.

У разі перетворення підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, рішення засновника погоджується з Кабінетом Міністрів.

Засновник одночасно з прийняттям рішення про припинення підприємства приймає рішення про утворення комісії з реорганізації. Кількісний склад комісії з реорганізації становить не менше трьох членів.

Комісія розробляє проект плану перетворення підприємства та подає його на затвердження засновнику.

Комісія після оцінки майна складає та подає засновнику на затвердження акт оцінки майна, передавальний акт, акт приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, проект статуту товариства з обмеженою відповідальністю.

Комісія припиняє свою роботу з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

З дня прийняття засновником рішення про припинення підприємства та до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення підприємство не має права без згоди засновника:

1) укладати правочини, у тому числі взаємопов'язані, що можуть призвести до відчуження нерухомого майна, а також майна, вартість якого становить більше 10 відсотків балансової вартості активів підприємства на дату затвердження останнього балансового звіту;

2) отримувати кредити (позики), надавати гарантії або поруки і видавати позики (фінансову допомогу);

3) передавати майно в заставу (крім податкової застави) або безоплатне користування.