Iндекс реформ

 • ua
 • en
 • ru

Про індекс

Індекс реформ – це аналітичний інструмент, призначений надати кількісну оцінку прогресу економічних реформ в Україні. Він базується на оцінці експертами змін у регуляторному середовищі, які можна вважати реформаторськими або анти-реформаторськими.

Головною метою Індексу є інформування суспільства щодо швидкості та глибини процесу реформ в країні. Недостатня інформованість пов’язана з тим, що кожна державна інституція виконує свою частину роботи в межах певного вузького напрямку, а ЗМІ найчастіше приділяють увагу лише найбільш резонансним темам. Крім того, неспеціалістам часто важко оцінити, наскільки суттєвими та важливими були ті чи інші нормативні зміни.

Історія створення

Індекс реформ був заснований на початку 2015 року аналітичною платформою VoxUkraine. Ідею створити інструмент для моніторингу реформ запропонував професор Олександр Мотиль (американський історик українського походження, професор політології в Ратгерському університеті США). Заснували Індекс та розробили методологію розрахунку члени редколегії VoxUkraine: Олена Білан, Вероніка Мовчан та Ілона Сологуб, за активної участі Віталія Ваврищука.   

Структура Індексу

Індекс моніторингу реформ має шість складових. І1. Урядування, І2. Державні фінанси, І3. Монетарна система, І4. Бізнес середовище, І5. Енергетика, I6. Людський капітал. Кожна складова охоплює декілька напрямків реформ, а саме*.

І1. Урядування:

 • Боротьба з корупцією
 • Децентралізація
 • Державна служба
 • Адміністративні послуги
 • Державна власність
 • Інше в урядуванні

І2. Державні фінанси:

 • Податкова система
 • Державні закупівлі
 • Ефективність державних видатків
 • Управління державним боргом
 • Інше в державних фінансах

І3. Монетарна система:

 • Валютне регулювання
 • Ринки капіталу
 • Банківський сектор
 • Незалежність НБУ
 • Інше в монетарній системі

І4. Бізнес середовище:

 • Регулювання бізнесу
 • Конкурентна політика
 • Зовнішня торгівля
 • Корпоративне управління
 • Права власності
 • Інше в бізнес середовищі

І5. Енергетика

 • Енергетична незалежність

І6. Людський капітал:

 • Освіта
 • Охорона здоров’я
 • Ринок праці
 • Соціальний захист
 • Культура
 • Інше у людському капіталі
*Нотатка: Структура Індексу може змінюватись за результатами щорічного аудиту.